Dodávka antických kamenov v big-bagu.
Antické dlažobné kamene sa dodávajú v celých alebo polovicných big-bagoch s nadmernou dodávkou cca 0,4 - 0,7 m² na big-bag, pricom každý big-bag Rialta je oznacený pecatou kvality- tu je na obrázku viditelne oznacený kvalitou "Top". Nadmerná dodávka je bezplatná a slúži ako kompenzácia za možné prelomenia podmienené výrobou.
V jednom big-bagu nájdete príbalový lístok k príslušnému produktu. Tento lístok je možné kvôli ochrane pred vetrom atd. nájst väcšinou pod prvou vrstvou kamenov.
Na príbalovom lístku nájdete krátky návod na kladenie a informácie k produktu v nemeckom, resp. na zadnej strane v slovenskom jazyku pre našich predajcov a zákazníkov v susednom štáte.
Prosím, vyberajte striedavo kamene minimálne z 2 big-bagov. Tak sa vyrovnajú možné farebné rozdiely.
Pri dodávke v big-bagoch môžu by obsiahnuté aj kompletne prelomené kamene, ktoré vzniknú pri výrobnom postupe. Z tohto dôvodu sa v jednom big-bagu nachádza na kladenie plochy vždy viac kamenov, ako je uvedené na dodacom liste. Táto bezplatná nadmerná dodávka ako náhrada za prelomené kamene je u Rialta antik približne cca 0,4 - 0,7 m² na big-bag.
Kompletne prelomené kamene položte, prosím, na stranu. Kamene, u ktorých sú hrany alebo casti intenzívne a velmi nepravidelne vylomené, sa môžu položit. Pritom sa môžu stat viditelnými aj casti jadrového betónu. Tento "antický" vzhlad je želaný a pri správnom kladení dáva antickej ploche v celkovom pohlade caro. Využitelnost plochy tým nie je ovplyvnená - pozri tiež antický vzhlad.
Po vyprázdnení big-bagu zostane v big-bagu zvyškové množstvo prachu a piesku. Tento zvyšok je z jednej strany vrstvený piesok, ktorý je potrebný podmienene výrobou a prach a piesok vzniká pri umelom procese starnutia.
Po kladení plochy zostane na big-bag malé množstvo kompletne prelomených kamenov. Ako kompenzáciu za toto prelomenie dostanete automaticky bezplatnú nadmernú dodávku cca 0,4 - 0,7 m² na celý big-bag.
back

Kladenie antických kamenov - antický vzhlad.

Antické dlažobné kamene sa na konci výrobného postupu vložia do takzvaného bubnového stroja. V tomto stroji kameň umelo zostarne, aby získal antický vzhľad. Pri tomto procese sa môže stať, že sa z kameňa vyštiepia časti. To by však nemal byť dôvod, aby sa kameň nezabudoval do kladenej plochy. Využiteľnosť a kvalita tým nie je ovplyvnená. Klaďte každý kameň, aj keď má tento silne odlomené hrany a rohy. Niektoré kamene pôsobia, keď ich máte jednotlivo v ruke, prípadne "príliš anticky". Tento "antický" vzhľad je však žiadaný a v položenej ploche vytvára typický antický vzhľad v "starom dizajne". Silne odlomené rohy a hrany "zmiznú" v ploche po vyškárovaní samé od seba. Celkovo poskytnú ploche veľmi prirodzený vzhľad.
    
Klaďte aj kamene so silne alebo veľmi nepravidelne odlomenými hranami a rohmi, aj keď sú viditeľné časti jadrového betónu. Tento "antický" vzhľad je želaný a pri správnom kladení dáva antickej ploche v celkovom pohľade želané čaro. Škrabance a svetlý poprašok na povrchu kameňov, ktoré vznikajú v procese výroby, sa poveternostnými vplyvmi stratia.
Na stranu položte len kompletne prelomené kamene. Tento lom môže vzniknúť pri výrobnom postupe. Z tohto dôvodu dostanete pri každej dodávke bezplatne dodanú náhradu za zlomené kusy. Je to cca 0,4 - 0,7 m² na Big-Bag. S touto automatickou nadmernou dodávkou sa zaručí, aby sa dosiahlo objednané množstvo.
Silne odlomené hrany a rohy pôsobia pred vyškárovaním skôr "nepekne".
Ale po vyplnení škár pieskom, ...
... zaliatím vodou ...
... vibrovanie ...
... a prípadnom dodatočnom vyplnení pieskom ...
... získate nádhernú antickú plochu.
Aj keď je pri bližšom pohľade - ako tu na detailnom pohľade - možné rozpoznať jednotlivé vylomenia na povrchu, ...
... celková plocha pôsobí práve vďaka týmto nepravidelným rohom a hranám obzvlášť prirodzene a pekne.
Na tomto detailnom snímku je možné vidieť silne odlomené hrany a rohy vo vyškárovanej ploche. Je to podobné, ako keby ste si pri pozorovaní plochy kľakli na kolená.
Keď však cestu pozorujete z normálnej perspektívy v stoji, vidíte, ako pôvabne antická plocha pôsobí v celkovom pohľade. Len pri celkom podrobnom pohľade objavíte ojedinele nepravidelné hrany a rohy.
Celkový pohľad na položenú plochu ukáže, ako pôvabne pôsobia akcenty vďaka nepravidelným hranám a rohom. V celkovej ploche vidíte, ako prirodzene a harmonicky vyzerá antický vzhľad.
 
back

Stiahnuť PDF

Najlepšie poradenstvo
na tel. 0911 605 450

Stiahnuť PDF

Najlepšie poradenstvo
na tel. 0911 605 450