Vyhlásenie o parametroch

Najlepšie poradenstvo
na tel. 0911 605 450

   
Vyhlásenie o parametroch
Všetky výrobky Weissenböck, pre ktoré je podľa normy potrebné vyhlásenie o vlastnostiach, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Vyhlásenie o vlastnostiach si môžete stiahnuť, uložiť alebo vytlačiť po kliknutí na príslušnú skratku v pravom stĺpci.
    
Dlažobné kamene, dlaždice:
Vyhlásenie o parametroch
 
Formáty kameňov
(najdlhšia strana delená hrúbkou je 4)
Formáty dlaždíc
(najdlhšia strana delená hrúbkou
je > 4)
Carma
Escado
Rialta antik TOP 1+, 2+, 3+  
Rialta antik zlatisto mramorovaná  
Rialta jemne štokovaná, všetky farby s výnimkou zlatisto mramorovanej  
Rialta jemne štokovaná zlatisto mramorovaná  
Rialta natur Top 1+, 2+, 3+  
Rialta Grande antik Top 1+, 2+, 3+
Rialta Grande natur Top 1+, 2+, 3+
Rialta Grosso jemne štokovaná
Rialta Grosso natur Top 1+, 2+, 3+
Scalina  
Tegula natur, formáty: Platňa, polplatňa a veľkorozmerná platňa  
Tegula natur, formáty: štvorcový kameň  
Via Capo antik, Via Capo natur  
   
Obrubníky:
Vyhlásenie o parametroch
Cotta blokový kameň natur bez skosenej hrany,
farby: sivá, hnedá, farebne mramorovaná
Cotta blokový kameň natur s 2cm skosenou hranou,
farby: sivá, hnedá, farebne mramorovaná
Cotta blokový kameň antik, farba: sivá
Cotta blokový kameň antik klinový kameňe 1-3,
farby
: sivá
Cotta vysoký obrubník natur s 2cm skosenou hranou, farby: sivá, hnedá, farebne mramorovaná
Cotta blokový kameň antik, farba: zlatisto mramorovaná
Cotta blokový kameň antik klinový kameňe 1-3,
farba: zlatisto mramorovaná
Záhonový obrubník
   
Prefabrikované betónové garáže:
Vyhlásenie o parametroch
Všetky typy a všetky dodatkové diely
   
Prírodné kamene:
Vyhlásenie o parametroch
Prírodné kamenné platne Trustone (označenie výrobcu: Stonemarket Trustone Glenmoor)
Granitová dlažba (označenie výrobcu: Lasberská žula)
Čadičová dlažba (označenie výrobcu: Čadičová kamenná drvina)
Kremencová dlažba (označenie výrobcu: Brasilien
kremencová)
Pieskovcová dlažba (označenie výrobcu: Prírodné
kamene „Lemon“)
   
Obdobné výrobky:
Vyhlásenie o parametroch
FSZ- Platna
FSZ Diele
 
   
Všetky vyhlásenia o vlastnostiach pre vás uchovávame po dobu minimálne 10 rokov a poskytneme vám kedykoľvek počas tohto obdobia. Ak máte otázky alebo si želáte zaslanie vyhlásenia o vlastnostiach poštou, zavolajte nám, radi vám pomôžeme
(tel. 0911 605 450).
   
 
back