Pozrite tiež
Kvalitatívne parametre:
Hustota betónu
Prikázanie čistoty
Weissenböck záruka kvality

Stiahnuť ako PDF

Cena za inováciu 2012
Cena za inováciu 2012

Najlepšie poradenstvo
na tel. 0911 605 450

Mrazuvzdornost a odolnost voci posypovým soliam zo všetkých strán ako kvalitatívny ukazovatel

   
Normálne dlažobné kamene sú - zodpovedajúc norme - odolné voči mrazu a posypovým soliam len z vrchnej strany. Slaný roztok ale prechádza cez škáry a pôsobí na dlažbové kamene zboku a zospodu. Postupne a dlhodobo dochádza k rozpadu dlažby. Weissenböck ponúka ako prvý výrobca dlažbových kameňov a platní mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soliam zo všetkých strán, tz nie len betón nášľapnej vrstvy ale aj betón jadra dlažby je odolný voči posypovým soliam.

ÖNORM nekladie žiadne požiadavky týkajúce sa odolnosti voči posypovým soliam zboku a zo spodnej strany

Bežne dostupné dlažby a platne sú zložené z vrchnej strany z nášľapného betónu a zo spodnej strany z jadrového betónu. Nášľapný betón zodpovedá za farebnosť, jemný vzhľad, jemný povrch atd, jadrový betón za pevnosť betónových kameňov. Výroba sa uskutočňuje podľa požiadaviek normy ( napr. ÖNORM EN 1338 ). Tieto vyžadujú pre jednotlivé triedy použitia iba mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soliam z vrchnej strany.

Soľný roztok prináša soľ do škár a do lôžka. Prax dokazuje, že soľ sa s topiacim snehom a ľadom
Preniká do škár medzi kameňmi a do lôžka. Tak dochádza k bočnému a spodnému rozrušeniu kameňov soľou. To spôsobuje dlhodobé rozrušovanie dlažby.

Dláždené plochy sa rozpadli a prelomili, sú nerovné a nepekné.
Rôzne prípady poškodenia potvrdzujú príčinu:
Dlažbové kamene ktoré boli pôvodne 8 cm hrubé, sú po niekoľkých rokoch hrubé len 6 cm. V dôsledku toho vzniká riziko úrazu kvôli nerovnej ploche. Skutočnou príčinou škaredých nerovností bolo rozrušenie kameňov mrazom a soľou zopodu.

Mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soliam zo všetkých strán ako kvalitatívny ukazovateľ Weissenböck vyrába ako prvý výrobca dlažbových kameňov nielen nášľapný betón ale aj jadrový betón odolný voči posypovým soliam.
Dlažba Weissenböck je prvou, ktorá je od 1.9.2009 testovaná pri 28 - ich zmtazovacích cykloch zo všetkých strán na odolnosť proti posypovej soli (s 3% NACl). Celý kameň zostane neporušený aj keď mráz alebo soľ pôsobia zboku alebo zospodu.

Vyznamenanie od krajiny Dolné Rakúsko
Firma Weissenböck bola ocenená krajinou Dolné Rakúsko a Hospodárskou komorou Dolného Rakúska, cenou Karl Ritter von Ghega v kategórii Inovácie pre spotrebiteľov.
    

Pre zväčšenie obrázkov na ne jednoducho kliknite!

Pre zväcšenie obrázkov na ne jednoducho kliknite!

Pre zväcšenie obrázkov na ne jednoducho kliknite!

   
Pozitívne trvanlivé efekty

Kvôli tejto vynikajúcej inovácii budú zredukované emisie CO2 pri výrobe, riziko úrazu sa znižuje vďaka trvalej hrúbke kameňov , tz rovinnosť dláždených plôch zostáva dlhodobo neporušená a v dôsledku toho sa znižujú dodatočné národohospodárske škody ako dodatočné náklady, dopravné zápchy ap, ktoré vznikajú v dôsledku prác pri výmene poškodených kameňov.
    
Pre zväčšenie obrázkov na ne jednoducho kliknite!

Pre zväcšenie obrázkov na ne jednoducho kliknite!

Pre zväcšenie obrázkov na ne jednoducho kliknite!

    
Rozhodnite sa ktoré vlastnosti sú pre Vás dôležité!
Dlažobné kamene od Weissenböck, ako napr. Rialta antik, sú vyrábané ako mrazuvzdorné a odolné voči posypovým soliam zo všetkých strán.
• Rovinnosť dláždených plôch zostáva dlhodobo nezmenená.
• Dlažobné kamene zostanú neporušené aj keď na ne pôsobí mráz alebo soľ zboku
  alebo zospodu.
• Emisie CO2 pri výrobe týchto kameňov sú nižšie ako pri výrobe bežných kameňov.
• Národohospodárske škody ako dodatočné náklady, ktoré vznikajú v dôsledku prác
  pri výmene poškodených kameňov sú obmedzené.
    

    
INFO:
Radi Vám poradíme tiež telefonicky a informujte sa o Weissenböck kvalitných výrobkoch. Naše kontaktné údaje nájdete tu.
        

backtop